Dobry biznesplan to konieczność przy kredycie na start

Dobry biznesplan to konieczność przy kredycie na start

Nikt nie podważy tezy, że dobry biznesplan otwiera każdą drogę do sukcesu. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorca stara się o dotację lub kredyt. Dlaczego jest to takie ważne? Biznesplan zawiera istotne wiadomości odnośnie pomysłu na firmę oraz odnośnie jej rozwoju. Jednak nie są to tylko wizje. Muszą to być poparte faktami i badaniami sektora branży informacje, w które bank lub inna instytucja jest w stanie uwierzyć. Dobry biznesplan to także przyszłość dla firmy. Przedsiębiorca musi pamiętać o konkurencji, o dokładnych zestawieniach, analizach oraz ankietach, gdy firma ma pracować w ścisłym kontakcie ze zwykłymi ludźmi. Ważne są również pierwsze kontakty i pertraktacje z podmiotami, które mają przykładowo realizować outsourcing dla firmy.

Biznesplan w walce o kredyt lub dotację

Jest jeszcze jeden plus, który przemawia za tym, aby przygotować biznesplan swoich działań. Oczywiście takie zestawienia przygotują nie tylko startujący ze swoją działalnością przedsiębiorcy, ale także korporacje, które już działają na rynku. W obu przypadkach jest to uzasadnione także z jednego, ważnego powodu - chodzi o finanse, a raczej o proces starania się o dodatkowe pieniądze. Żaden bank nawet nie zacznie rozmowy z firmą, gdy nie zobaczy biznesplanu. Oczywiście instytucje finansowe zobowiązują się do zachowania tajemnicy handlowej, także przedsiębiorca nie musi martwić się o to, że jego konkurencja pozyska w tajemniczy sposób wszystkie zestawienia, które on skrzętnie przygotowywał. Biznesplan jest również potrzebny w bataliach związanych z dotacjami unijnymi lub programami, które organizowane są przez rząd. Pokazuje to, jak ważne jest przygotowanie przedsiębiorcy. Czym lepszy biznesplan - tym przedsiębiorca jest lepiej przygotowany do startu lub rozwoju firmy, a to dla podmiotów, które potencjalnie mają udzielić zapomogi jest kamieniem milowym.