Przelew zagraniczny przy kontach walutowych

Przelew zagraniczny przy kontach walutowych

Zwykłe konto domyślnie konfigurowane jest pod statystycznego Kowalskiego. Banki domniemają, że statystyczny Kowalski raczej nie operuje zagranicznymi walutami, a jeżeli nawet zdarzają się mu przelewy zza granicy lub na inne zagraniczne konta - bank automatycznie przelicza walutę na złotówki (biorąc przy tym aktualny kurs walut). Nie jest to wygodne, zważywszy na fakt, że w wielu przypadkach nie mamy możliwości decydowania o tym, czy chcemy zamiany waluty, czy też wolimy pozostać przy zagranicznych dewizach.

Czym jest konto walutowe?

Dla osób, które operują zagranicznymi kwotami i bankowością związaną z transferem pieniędzy między innymi krajami - banki przygotowały specjalną ofertę. To konta walutowe, specjalistyczny rodzaj kont dedykowany dla tych, którzy chcą wysyłać pieniądze do zagranicznych banków lub otrzymywać kwoty zza granicy. Dużym plusem jest brak ingerencji banku w wymianę waluty. Osoba, która zarządza rachunkiem walutowym może w każdej chwili wypłacić daną kwotę w takiej walucie, w jakiej otrzymała przelew. Ponadto wiele kont walutowych pozwala na zamianę danej dewizy na zupełnie inną, niekoniecznie polską. Ten proces odbywa się przy katulanych wartościach kursów walut.

Po co konto walutowe?

Skoro zwykłe konta pozwalają na przelewy za granicę, pozwalają również na przyjmowanie zagranicznych przelewów - po co stworzono konta walutowe? Zasada jest prosta - przy kontach zwykłych mamy mniejszą swobodę i znacznie większe opłaty. Sam przelew zagraniczny może kosztować nawet kilkadziesiąt złotych (dolicza się dodatkowe opłaty banków zagranicznych). Konta walutowe nie narzucają tak restrykcyjnych opłat, pozwalając klientom na swobodę przesyłania lub odbierania zagranicznych przelewów.

Zlecenie przelewu jest dość poste i odbywa się w jednostce banku lub przez Internet. Jedyną zagwozdką jest pojawienie się dodatkowych opcji do uzupełnienia. Musimy wybrać rodzaj przelewu. Polska bankowość pozwala na wysyłanie przelewu za granicę w trzech trybach. Oto one:

  • SHA – koszty przelewu są dzielone między zlecającym przelew i odbiorcą. Każdy pokrywa koszty własnego banku.
  • BEN - koszty przelewu pokrywa odbiorca.
  • OUR - wszystkie koszty związane z przelewem pokrywa zleceniodawca przelewu.